Cursus "Een geschiedenis van de computer"

In deze rijk ge´llustreerde cursus wordt de geschiedenis van de computer, vanaf het eeuwenoude telraam tot de allerlaatste ontwikkelingen op het gebied van cybernetica overlopen. Het is vooral een cursus waarbij leerlingen aangemoedigd worden om - in een geleide werkvorm - zelfstandig informatie op te zoeken en te verwerken. Vooral het internet is daarvoor een geschikte informatiebron. Doorheen heel de cursus worden links gelegd met moderne computers, zodat het geschiedkundig verhaal voor jongeren relevantie krijgt.

Aangezien ik deze cursus niet meer geef, wordt ze niet meer bijgewerkt.

 

Formaat Titel Aantal blz. Grootte Laatste update
Een geschiedenis van de computer 20 6,5 MB 27/08/2004
Website met links bij de cursus -- -- 27/08/2004